ZUO Katowice
Katowice
0
Treść podstrony

Spotkanie branżowe

Opublikowano: 04.10.2023

W dniach 27-29 września 2023 r. członkowie Związku Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów ( https://zpztpo.pl ) byli gośćmi konferencji tematycznej współorganizowanej przez Związek wspólnie z Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Katowicach.

W czasie trwania spotkania uczestnicy zapoznali się z historią Zakładu będącego współgospodarzem konferencji, zwiedzili zakład oraz poznali wyniki ekonomiczne poszczególnych zakładów członkowskich Związku i całej grupy w latach 2017-2022. Uczestnicy wysłuchali również wykładów nt. systemów monitoringu emisji spalin, w szczególności zasad dotyczących ich eksploatacji i nadzoru oraz nowych wymagań prawnych w tym zakresie.
Ponadto, w ramach poznawania regionu uczestnicy wzięli udział w spływie wyrobiskami sztolni nieczynnej kopalni w Zabrzu

Była to już 11 konferencja zorganizowana przez Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów, których intencją jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawno-społecznych i ekonomicznych podstaw działania branży oraz wymiana doświadczeń wraz poznawaniem dokonań techniczno-technologicznych zakładów termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych prowadzonych przez członków Związku.

Kontakt

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 8, 40-241 Katowice
tel.: 32 255 44 99
e-mail: zuo@zuo.com.pl
NIP : 954-281-08-52
KRS : 0000825316
Numer BDO : 000272713