ZUO Katowice
Katowice
0
Treść podstrony

O nas

Opublikowano: 14.06.2023

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W KATOWICACH PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

  • termicznego unieszkodliwiania odpadów,
  • odbioru i transportu odpadów,
  • sprzedaży energii cieplnej.

Głównymi zleceniodawcami Spółki w zakresie świadczenia usług odbioru, transportu i termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych są szpitale zlokalizowane w aglomeracji śląskiej. Spółka współpracuje również z szeregiem mniejszych firm odbierających odpady od małych wytwórców odpadów medycznych (zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, przychodnie itp.).

Spółka unieszkodliwia odpady specjalne takie jak: narkotyki, leki psychotropowe, leki przeterminowane współpracując w tym zakresie z Policją, Centralnym Biurem Śledczym, Głównym Urzędem Ceł, Nadzorem Farmaceutycznym.

Spółka świadczy usługi na podstawie aktualnych pozwoleń obejmujących:

  • wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne,
  • przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne,
  • prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów,
  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Spółka zapewnia swoim klientom kompleksową jakość usług, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy z praktycznym doświadczeniem oraz nowoczesnym zapleczem technicznym. Priorytetowym celem Zakładu Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o. w Katowicach jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług z zakresu transportu i unieszkodliwiania odpadów oraz sprzedaży wytwarzanego ciepła.

Kontakt

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 8, 40-241 Katowice
tel.: 32 255 44 99
e-mail: zuo@zuo.com.pl
NIP : 954-281-08-52
KRS : 0000825316
Numer BDO : 000272713