ZUO Katowice
Katowice
0
Treść podstrony

Informacja RODO

Opublikowano: 14.06.2023

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Hutnicza 8, 40-241 Katowice, Regon: 385013027 NIP: 954-281-08-52.

Dane osobowe są przetwarzane:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu zawarcia i wykonania umów;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, rachunkowych, o gospodarowaniu odpadami oraz o stosowaniu monitoringu wizyjnego na składowiskach odpadów;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu stosowania monitoringu wizyjnego zapewniającego bezpieczeństwo osób i mienia na obszarze podlegającym monitoringowi;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach windykacyjnych oraz kontaktowych;

W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów, co stanowi prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami Administratora, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp oraz podmiotami świadczącymi rzecz Administratora usługi: prawne, informatyczne i doradcze. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Państwa dane osobowe są przetwarzane tak długo jak jest to wymagane przepisy prawa lub jest to niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Dane z monitoringu wizyjnego są przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii. 

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.

W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2. 00 - 193 Warszawa.

Dane są podawane dobrowolnie, jednak ich podanie, np. w przypadku korzystania z usług Administratora jest niezbędne do korzystania z tych usług. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania.

W razie pytań lub wątpliwości, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem, email: inspektor@zuo.com.pl, tel.: 694-429-337 lub listownie na adres siedziby Administratora

Przeglądarka internetowa a pliki cookies

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej www.zuo.com.pl, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu ZUO przez użytkowników.

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej ZUO mogą być dla użytkownika niedostępne. W każdej chwili możliwe jest przywrócenie obsługi cookies.

Kontakt

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 8, 40-241 Katowice
tel.: 32 255 44 99
e-mail: zuo@zuo.com.pl
NIP : 954-281-08-52
KRS : 0000825316
Numer BDO : 000272713